Mbm
!

Mbm Niveauregler

997-0001433
Mbm


Niveauregler Mbm

Rl30/3es/F/G 230V 50/60hz
für Konvektionsofen neue Serie 90 Mbm