Unox
!

Unox Griffkappe

614-1352423
Unox


Griffkappe Unox

für Ofen Xf011-Xf035/Tg-Xf085-Xf085e-Xf090
Xf090e-Xg090 Unox