Küppersbusch
!

Küppersbusch Zeitrelais Modular 82.11

Küppersbusch
672-6111533-Küppersbusch
672-6111533
Küppersbusch


Zeitrelais Modular 82.11 Küppersbusch

1 Wechselkontakt
Multispannung 24-240V 50/60hz
Timer 0,05÷10st
Anzugsverspätung
-Kueppersbusch 0,05÷1 Küppersbusch

Küppersbusch Zeitrelais Modular 82.41

Küppersbusch
969-7111533-Küppersbusch
969-7111533
Küppersbusch


Zeitrelais Modular 82.41 Küppersbusch

1 Wechselkontakt
Multispannung 24-240V 50/60hz
Timer 0,05÷10st
Verspätung Beim Abfall
0,05÷10
Kueppersbusch 0,05÷1 Min. Küppersbusch

Küppersbusch Zeitrelais Modular 80.41

Küppersbusch
308-9011533-Küppersbusch
Küppersbusch


Zeitrelais Modular 80.41 Küppersbusch

Multifunktion
1 Steuerkontakt
16a 240V 50/60hz Küppersbusch

Küppersbusch Hilfsrelais Aeg Sh04.22

Küppersbusch
237-1321533-Küppersbusch
237-1321533
Küppersbusch


Hilfsrelais Aeg Sh04.22 Küppersbusch

10a 230V 50/60hz
2 Schließkontakte
2 Hilfskontakte Schliesser Küppersbusch

Küppersbusch Zeitrelais Mehrfunktionen 82.01

Küppersbusch
208-9111533-Küppersbusch
208-9111533
Küppersbusch


Zeitrelais Mehrfunktionen 82.01 Küppersbusch

1 Wechselkontakt
Multispannung 24-240V 50/60hz
Timer 0,05÷10st Küppersbusch