Repagas
!

Repagas Friteusenkorb 290x215x120 mm

328-7535503
Repagas


Friteusenkorb 290x215x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Gm2532-Gmd2532 Repagas

Repagas Friteusenkorb 290x205x125 mm

870-0745503
Repagas


Friteusenkorb 290x205x125 mm Repagas

aus Edelstahl
für Friteuse Fe17 Repagas

Repagas Friteusenkorb 375x110x120 mm

268-2135503
Repagas


Friteusenkorb 375x110x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse Em20-Fe20-Fe30-Fg157-Fg159-Fg307
Fg309-Gw20-Gwd20 Repagas

Repagas Friteusenkorb 540x365x125 mm

717-5745503
Repagas


Friteusenkorb 540x365x125 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse
für Friteuse Gm60 Repagas

Repagas Friteusenkorb 375x215x125 mm

476-0135503
Repagas


Friteusenkorb 375x215x125 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Fg157-Fg159-Fg307-Fg309-Gw20-Gwd20 Repagas

Repagas Friteusenkorb 250x210x115 mm

478-4745503
Repagas


Friteusenkorb 250x210x115 mm Repagas

aus Edelstahl
für Friteuse Fe10 Repagas

Repagas Friteusenkorb 180x260x120 mm

911-7815503
Repagas


Friteusenkorb 180x260x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse Eb6 Repagas

Repagas Friteusenkorb 110x290x120 mm

555-6815503
Repagas


Friteusenkorb 110x290x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse Eb12 Repagas

Repagas Friteusenkorb 180x290x120 mm

735-4815503
Repagas


Friteusenkorb 180x290x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse Eb8 Repagas

Repagas Friteusenkorb 250x185x115 mm

362-3745503
Repagas


Friteusenkorb 250x185x115 mm Repagas

aus Edelstahl
für Friteuse Fe8 Repagas

Repagas Friteusenkorb 240x365x120 mm

804-1915503
Repagas


Friteusenkorb 240x365x120 mm Repagas

aus Verchromtem Eisen
für Friteuse Em20-Gm20 Repagas