Mbm
!

Mbm Kochplatte U 180 mm 1800W 230V

813-6611133
Mbm


Kochplatte U 180 mm 1800W 230V Mbm

für Kochfeld aus Vitrokeramik
Mbm

Mbm Kochplatte Gerieft 425x375 mm

898-1302133
Mbm


Kochplatte Gerieft 425x375 mm Mbm

aus Gußeisen
für Kochfeld 900 Classica
Mbm

Mbm Kochplatte 4000W 230V

648-4601133
Mbm


Kochplatte 4000W 230V Mbm

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Mbm

Mbm Kochplatte 3000W 230V

355-2601133
Mbm


Kochplatte 3000W 230V Mbm

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Mbm

Mbm Kochplatte Glatt 445x355 mm

880-5112133
Mbm


Kochplatte Glatt 445x355 mm Mbm

für Kochfeld 900 Magistra
Mbm

Mbm Kochplatte Glatt 425x375 mm

144-0302133
Mbm


Kochplatte Glatt 425x375 mm Mbm

aus Gußeisen
für Kochfeld 900 Classica
Mbm

Mbm Kochplatte Gerieft 445x355mm

349-6112133
Mbm


Kochplatte Gerieft 445x355mm Mbm

für Kochfeld 900 Magistra
Mbm

Mbm Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V

Mbm


Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V Zanussi Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Mbm

Mbm Kochplatte Ø 220 mm 2600W 400V

Mbm


Kochplatte Ø 220 mm 2600W 400V Zanussi Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Mbm

Mbm Kochplatte Ø 145 mm 1500W 230V

Mbm


Kochplatte Ø 145 mm 1500W 230V Zanussi Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Mbm

Mbm Kochplatte U 220 mm 2600W 230V

821-0011133
Mbm


Kochplatte U 220 mm 2600W 230V Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Mbm

Mbm Kochplatte U 220 mm 2600W 400V

348-1011133
Mbm


Kochplatte U 220 mm 2600W 400V Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Mbm

Mbm Kochplatte U 145 mm 1500W 230V

740-2901133
Mbm


Kochplatte U 145 mm 1500W 230V Mbm

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Mbm