Emmepi
!

Emmepi Kochplatte U 180 mm 1800W 230V

813-6611133
Emmepi


Kochplatte U 180 mm 1800W 230V Emmepi

für Kochfeld aus Vitrokeramik
Emmepi

Emmepi Kochplatte 3000W 230V

355-2601133
Emmepi


Kochplatte 3000W 230V Emmepi

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Emmepi

Emmepi Kochplatte 4000W 230V

648-4601133
Emmepi


Kochplatte 4000W 230V Emmepi

Abmessungen: 300x300 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Emmepi

Emmepi Kochplatte Gerieft 425x375 mm

898-1302133
Emmepi


Kochplatte Gerieft 425x375 mm Emmepi

aus Gußeisen
für Kochfeld 900 Classica
Emmepi

Emmepi Kochplatte Glatt 425x375 mm

144-0302133
Emmepi


Kochplatte Glatt 425x375 mm Emmepi

aus Gußeisen
für Kochfeld 900 Classica
Emmepi

Emmepi Kochplatte Glatt 445x355 mm

880-5112133
Emmepi


Kochplatte Glatt 445x355 mm Emmepi

für Kochfeld 900 Magistra
Emmepi

Emmepi Kochplatte 2600W 230V

990-3501133
Emmepi


Kochplatte 2600W 230V Emmepi

Abmessungen: 220x220 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand
Emmepi

Emmepi Kochplatte Gerieft 445x355mm

349-6112133
Emmepi


Kochplatte Gerieft 445x355mm Emmepi

für Kochfeld 900 Magistra
Emmepi

Emmepi Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V

Emmepi


Kochplatte Ø 220 mm 2600W 230V Zanussi Emmepi

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Emmepi

Emmepi Kochplatte Ø 180 mm 2000W 230V

Emmepi


Kochplatte Ø 180 mm 2000W 230V Zanussi Emmepi

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand Emmepi

Emmepi Kochplatte 2600W 400V

Emmepi


Kochplatte 2600W 400V Emmepi

Abmessungen: 220x220 mm
Schraubklemmen
mit Inox Stahlrand Emmepi

Emmepi Kochplatte U 180 mm 2000W 230V

324-6901133
Emmepi


Kochplatte U 180 mm 2000W 230V Emmepi

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Emmepi

Emmepi Kochplatte U 220 mm 2600W 230V

821-0011133
Emmepi


Kochplatte U 220 mm 2600W 230V Emmepi

mit Klemmanschluß
Inox Stahlrand
Emmepi