Wiesheu Wiwa
!

Wiesheu Wiwa Heizung 1500W 230V

Wiesheu Wiwa
603-6335573-Wiesheu Wiwa
603-6335573
Wiesheu Wiwa


Heizung 1500W 230V Wiesheu Wiwa

Länge 645 mm Breite 50 mm
Auf Anfrage Mutter (3528003) und Scheibe (3528004)
für Grill Wiesheu Wiwa

Wiesheu Wiwa Heizung 1000W 230V

Wiesheu Wiwa
585-4335573-Wiesheu Wiwa
585-4335573
Wiesheu Wiwa


Heizung 1000W 230V Wiesheu Wiwa

Länge 940 mm Breite 40 mm
Auf Anfrage Mutter (3528003) und Scheibe (3528004)
für Grill Wiesheu Wiwa

Wiesheu Wiwa Heizung 750W 230V

Wiesheu Wiwa
379-3335573-Wiesheu Wiwa
379-3335573
Wiesheu Wiwa


Heizung 750W 230V Wiesheu Wiwa

Länge 420 mm Breite 48 mm
Auf Anfrage Mutter (3528003) und Scheibe (3528004)
für Grill Wiesheu Wiwa

Wiesheu Wiwa Heizung 1100W 230V

Wiesheu Wiwa
968-7335573-Wiesheu Wiwa
968-7335573
Wiesheu Wiwa


Heizung 1100W 230V Wiesheu Wiwa

Länge 760 mm -Breite 40 mm

Wiesheu Wiwa Heizung 1000W 230V

Wiesheu Wiwa
936-5335573-Wiesheu Wiwa
936-5335573
Wiesheu Wiwa


Heizung 1000W 230V Wiesheu Wiwa

Länge 795 mm Breite 40 mm
Auf Anfrage Mutter (3528003) und Scheibe (3528004)
für Grill Wiesheu Wiwa