Fri Fri
!

Fri Fri Filter aus Edelstahl

239-1730613
Fri Fri


Filter aus Edelstahl Fri Fri

für Ff41 Fri Fri

Fri Fri Feinfilter

981-2730613
Fri Fri


Feinfilter Fri Fri

für Friteuse elektrisch (FRI FRI) FF31 - FF41

Fri Fri Feinfilter

578-0730613
Fri Fri


Feinfilter Fri Fri

für Ff21/42 Fri Fri